spiker_lIngen tysk-spiker Vi hadde en artikkel om spikerhoder som lignet på hakekors og som var funnet på Grand Hotell under ombygging. Vi sendte saken til Christiania Spigerverk. Derfra kom følgende:
Takk for hyggelig spørsmål og medfølgende bilde.
Logoen er Christiania Spigerverks gamle logo som ble brukt fra slutten av 1800 tallet.
og frem til etter krigen. Det er to korslagte S-er.
Spikeren som er avbildet er en smidd bygningspiker fra Christiania Spigerverk
med logoen preget i hodet.
Likeheten med hakekorset er nok en av grunnen til at merket gikk ut av bruk.
På den annen side skal det ha vært en medvirkende årsak til en viss eksport til
India , da merket visstnok er et gammelt indisk lykkesymbol.

 

helvete

 

Her er altså logoen. (Feil: Bilder kommer inn to ganger p.g. a. en uopprettelig feil)

spikarra


Fra RonnyMale kommer dette bildet av en kasse fra disse tider. 

 

 

helvete

 

Her er altså logoen. (Feil: Bilder kommer inn to ganger p.g. a. en uopprettelig feil)

spikarra


Fra RonnyMale kommer dette bildet av en kasse fra disse tider.