I miljøpolitikken er det gode blitt det bestes fiende. Bare 0-utslipp er godt nok i Norge, til tross for at slik teknologi ikke finnes for kommersiell anvendelse. Regjeringen foreslår derfor – etter press fra Venstre – en sterk økning i CO2-avgiften på LNG til sjøtransport. Motorer som går på ren LNG har 20-30 prosent lavere utslipp av CO2, cirka 85 prosent mindre NOx-utslipp og ingen svovel eler partikkelutslipp. . Å innføre hindringer på begge områder – samtidig som norsk gass i Europa anses for et miljøtiltak i forhold til kullkraft – er å skyte vår egen miljøinnsats og næringsutvikling i foten, mener Kystrederiene. Utslippene av SOx og NOx fra et  kontainerskip  kan, på et år, tilsvare utslippene fra 50 millioner biler. 
lady
Havets Prius er "Viking Lady" kalt. Rederiet Eidesvik gikk foran og testet hybrid-framdrift med brenselcelle og batteri på det LNG-drevne forsyningsskipet. Her ved kai i Kristiansund. ( Arkiv BN)  FRAMTIDEN

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her