Vi så det var funnet 26 vrak i Hardangerfjorden i forbindelse med undersøkelse av trasé til en strømkabel. Da det skulle legges gassledninger til og fra Aukra fra Ormen Lange feltet, ble det i 2003  undersøkt i traséen der også. 14 ukjente vrak ble funnet. Ett var så interessant at det ble utgravd betalt av oljeselskapene til stor glede for Vitenskapselskapet ( NTNU) og arkeologene der. 
orm 1
På 170 m dyp utenfor stuedørene i Bud ble dette vraket undersøkt i 2004  etter at all sand og sedimenter ble fjernet. Verdens første fjernstyrte undervannsarkeologiske utgraving gikk veldig godt. ( Foto: NTNU)
orm 3
Her ved Bud lå dette ukjente skipet på rundt 35 meter. Trolig på vei  fra eller skulle til Russland. Ingen opptegnelser er gjort om forlistet. Alt er ukjent- ( Foto Norsk Hydro)
orm 8
Her lå baseskipet i lang tid med undervannsroboter og foretok undersøkelser av vraket. (Foto: Bryggen i Bud)
orm 9
Hele 14 skip ble funnet og filmet med undervannsroboter fra Aukra og ute på feltet. Ingen kjenner skjebnen til disse skipene. ( Foto; Norsk Hydro)
orm fikk se Bud
Fra Bud vraket: Det sto 1745 og "Soli deo gloria"(Ære til Gud alene)  på skibsklokken foran Jørgen Fastner (t.v) Her fikk også Brunsvika Net 0 se det Kristiansund Dykkerklubb hadde sendt inn gjennom tidene. Når det gjeldet vraket fra Bud så er det funnet en hollandsk gullmynt fra 1802. Dermed antar marinarkeologene at forliset er skjedd mellom 1802 og 1810, men som sagt intet konkret er funnet i arkivene om det gåtefulle vraket . ( Foto: Privat)
orm bud klokke
Her fra marinarkeologiavdelingen og funn fra vrakfunn ved Stoplene på 1980 tallet og det ukjente store Bud-vraket funnet 2003 der utgravninger ble foretatt med roboter på 170 m dyp. . Intet er  funnet i skriftlig form om dette i europeiske arkiver. 0, Skipsklokka er kommet til Bud, og på den står det 1745. Det er et mysterium at ingen har funnet noe i registere tross nitid leting.(Foto: Bjørn Ove Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her