Den årlige dugnadsfesten for Kristiansund Småbåtlag ble lørdag 11/11 arrangert i brygga i Vågen, og disse gutta fikk en velfortjent blomsterhilsen for den dugnadsinnsats de har vis i året 2017. Kristiansund Småbåtløag har en rekke store anlegg rundt omkring i byen som representerer store verdier samt  verdifull sosialt og på fritiden.
boolag

Bildet viser fra venstre.  Leder Frits Kristiansen som sto for overrekkelsen til,  Svein Inge Hammarvik, Jan Magne Hoel, Jan Erik Rolland og Holger Hammeraas. ( Foto: KSU Småbåtlag)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her