Før i tiden kom en buss eller båt rundt om i norges land med noe som het Statens skjermbildefotografering. Og det var ingen Screenshot eller skjermbilde slik ungdommen vet om i dag.  Det var et statlig anliggende for å påvise  tuberkulose;  den grå massemorderen i befolkningen her i landet. Rundt 250.000 mennesker døde av sykdommen 1893-1955 her i Norge. 
volda 1
En slik buss kom rundt og fotograferte lungene på folk. Landsomfattende skjermbildefotografering ble gjennomført i perioden 1943-1999 som et ledd i tuberkulosekontrollen. Totalt sett finnes det data om skjermbildeundersøkelser for ca 3,8 mill personer. ( NTNU-Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet)
volda 2v

I  fjorder som her i Volda og øykommuner dro et skip rundt fra Statens skjermbildefotografering. Myndighetene så svært alvorlig på sykdommen. 

I Bergens Tidende kunne man høsten 1940 lese at «12 000 skolebarn ble røntgenfotografert på løpende bånd av en tysk universitetsprofessor som var i byen som sjef for et sanitetskompani». (Ongre A. 2008). Arkitekten var også her professor og Standartenführer (oberst) Hans Holfelder. Oppmøte til skjermbildefotografering, i det som etter hvert ble kalt Statens Skjermbildefotografering, var obligatorisk. I den refererte reportasjen i Bergens Tidende 21.9. 1940 sto det også at helserådet straks hadde innsett den store verdien av et skjermbildeapparat og øyeblikkelig bestilt et i Tyskland»

Inne i 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her