I arkivene til museer utover i landet finnes endel usikkerhet vedrørende bilder . Dette under for eksempel der det stod : Postkort. Fra båthavna på ukjent fiskevær på Nordmøre. Bildet var tidligere feilaktig adressert til Grip. Kan det være fra Averøy? Noen kjenner vel sikkert havna her ?
holm