Her må være det verste eksempelet på feilslått skopgplanting i 1970-80 årene på kysten. Den flotte Roaldsøya nord for Kårvåg i Averøy er nærmest  fordervetplantet av tresorten sitkagran . En storstilt utsetting av slikt treslag  av mange kystområder ble foretatt gjerne av skoleungdom. Resultatet er ikke så bra. Spesielt på en holmer slik som her.
gran 23
Lunt for sørvesten og nordvesten, men det er vel alt. Treslaget er heller ikke brukanes til noe særlig. Sørpå har de begynt å brenne ned skog på kysten. ( Foto: BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her