I 1989 kom den Nato-tilsluttede tyske destroyer ( Zertsörer)  D 189 " Lutjens" på besøk til Kristiansund.  Egentlig  greit å ha tyskerne på sin side her i byen. TK beskrev besøket som " Scharnwürzt" ..noe krigsgreier ala " Scharnhorst " den gangen. Nå har vi her på bjerget aldri hatt noe likt " Scharnhorst" og vil heller aldri få noe slikt fartøy. Her i byen KSU hadde  vi hatt " Torp" stakkar: men den sank i Nyttårsorkanen 1992. 
1989 a
D 185 fotografert på Storkaia i 1989. " Lütjens" het skipet oppkalt etter Günter Lütjens, Her skrives fra historien: 

Günther Lütjens (født 25. mai 1889 i Wiesbaden i Tyskland, død 27. mai 1941 i Nordatlanten) var en tysk viseadmiral under andre verdenskrig. Han er mest kjent for å ha ledet Operasjon Rheinübung. Denne operasjonen førte til at Kriegsmarine mistet sitt flaggskip «Bismarck».

Operasjon Rheinübung gikk ut på å seile de tyske skipene «Bismarck» og «Prinz Eugen» ut i Atlanterhavet der de skulle ødelegge forsyningslinjene fra USA til Storbritannia.

Danmarkstredet ble de oppdaget og skygget ved hjelp av radar av to britiske kryssere. Litt sørvest for Island støtte de på den britiske avskjæringsstyrken, slagskipet HMS «Prince of Wales» og slagkrysseren HMS «Hood». Etter en kort skuddveksling traff en av granatene fra «Bismarck» et av ammunisjonslagrene på Hood. Dette førte til at HMS «Hood», britenes flaggskip, eksploderte og sank på to minutter. De britiske flåtestyrkene intensiverte jakten på «Bismarck» etter dette.

Etter en omfattende jakt på det tyske slagskipet ble det oppdaget av fly og påført skader i styremaskin og ror av en torpedo fra britiske torpedofly. Skipet kunne dermed ikke manøvreres. Om morgenen den 27. mai 1941 angrep HMS «King George V»HMS «Rodney»HMS «Norfolk» og HMS «Dorsetshire». I løpet av 88 minutter ble «Bismarck» truffet av mer enn 300 granater og 5 eller 6 torpedoer. Klokken 10:40 samme dag sank «Bismarck». Det strides om den sank eller at tyskerne selv åpnet bunnventilene.

Miniubåter har nå filmet vraket og finner små skader under vannlinjen, noe som understøtter teorien om åpne bunnventiler.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her