Ishallen ser ut til å være en god investering. Den er mye brukt helt fra starten av, og det er jo litt resekt avt vi har den fjerde overbyggede skøytehall. Med støttespillere som fylkeskommunen og Kristiansund kommune og skikkelige bidrag fra  Sparebank 1 Nordvest gjorde dette mulig. De som kom med ideen for en tid tilbake har gjort en bra jobb for byen utvilsomt. Også Romsdals Busdstikke skryter hva vi har fått til. 
eisf
Banen skal ha is i 6 måneder etter planene. Deretter blir det andre arrangementer. Jmfr Sting & Co som kommer 7, juli. ( Foto: BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her