Nordmøre historielag innkaller til årsmøte klokken 12 lørdag den 17. mars i Håndverkerforeningens lokaler i Fosnagaten. Der vil Kuliprisen ble delt ut for lokalhistorisk arbeid på Nordmøre. Laget har i år besluttet å gi denne til Karle Gjernes fra Smøla. 
karle

KARLE GJERNES får prisen for et meget godt og trofast arbeid for lokalhistorie på Nordmøre og spesielt på Smøla. Det har vært en glede og en ære å ha han som mangeårig medlem i Nordmøre Historielag og som en meget dyktig samler og formidler av vår viktige historie.
Karle Gjernes har meg bred og allsidig utdannelse og arbeidserfaring. Han er visjonær og klarsynt. Har utdanning innfor realfag fra Universitet i Oslo og undervist i forskjellige skoleslag og på ulike steder.

Karle er politikker. Venstremann og med mange og tunge tillitsverv innfor politikken. Han er kulturbæreren. Har vært den som la til rette for at innbyggerne på Smøla skulle få de beste fasiliteter og rammer rundt kulturlivet.

Han har vært en initiativtaker for å få i gang Smøla historielag og et bygdearkiv for Smøla. Og har på den måten vært med å sikre Smølas historie for ettertiden. 
Kuliprisen er en av flere priser som han har fått for sin innsats. Han er en samlende skikkelse og har fått utrettet utrolig mye på Nordmøre og Smøla.

Vi er glad for at han kommer på Årsmøte for å motta prisen.
Kuliprisen er blitt et ikon blant historieinteresserte på Nordmøre.
Etter foredrag av prisvinneren blir det enkel servering og årsmøte. De som deltar på årsmøte får også en gave fra historielaget.
 
 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her