Et par båter tilhørende Kystjegerkommandoen (KJK) var innom byen i går. De hadde bestilt pizza her i byen på sin lange hurtige ferd.  De kom fra Bergen og er på vei nordover. KJK har base på Trondenes leir utenfor Harstad (Der er de kjent for de største kanonene i Norge 40,6 cm,). “Kystjegerkommandoen (KJK) er en kampenhet i Sjøforsvaret, spesielt egnet og trent for bekjempelse av trusler på sjø og land i en kystsoner. De er noe av det mest tøffeste vi har i forsvaret. De har en rolle i ISTAR, og har blandt annet vært med  innsatstyrker i Afganistan.
Kystjegerkbru bn
De sorterer under det vi kaller “Marineinfanteriet” og er en høyt prioritert avdeling med det beste av nytt utstyr. (tekst/foto Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her