Kristiansund og omegn Røde Kors Hjelpekorps startet i helga førstehjelpskurs for nye medlemmer, det kalles kvalifisert kurs i førstehjelp (KFØR) og er på over 40 timer. Startet fredag og fulldag på lørdag og søndag, 2 tretimers kvelder i uken derpå og 2 tretimers kvelder i uken etter. Dette er et kurs alle som skal bli medlem i Hjelpekorpset må ha slik da kan de delta på lete/redningsaksjoner. Så kommer kurset  Grunnkurs i samband og nødnett, (GSAM), Grunnkurs i søk og redning (GSOR), Kvalifisert kurs i søk og redning,(KSOR) og etter disse kursen er de å regne som fullverdige medlemmer. For at de skal kunne delta på lete/rednigsaksjoner i nærheten av vann/sjø må de også ha Grunnkurs Sjø (GSJØ). (tekst/foto Håkon Bloch (også instruktør))
rode k m
F.v, Robert Ugelstad ( instr) Heidi L. Yttervik ( instr) ,Kjersti Harstad ( kursl/instr) ,Gunn Maridal, Bjørn Helge Simonsen, Elias Neraas Gimnes og David Pettersen.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her