I Borgarting lagmannsrett er en 64 åring dømt til 16 dagers betinget fengsel for å ha truet en NAV ansatt med søksmål.  I den nye straffeloven er det også straffbart å true med  lovlige handlinger ( !!!) Mannen vil anke saken til Høyesterett skriver TX TV.
bnok
Trussel om et lovlig søksmål er blitt ulovlig ifølge en nylig dom i lagmannsretten. Vi må spørre om det er bare mot NAV ansatte dette gjelder. ? (Foto: Regjeringen.no)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her