På Sørholmen i Kristiansund skjer det ting for tiden. Jemar Norpower A/S kjent for Malosjarken og arbeidsbåter skal utvide kaiområdet med en pir og få en stor kran på området som løfter hele 140 tonn. Det er også utvidelser på gang vestover fra eiendommen samt planer om ny fabrikkhall. 
jemm 1
Bukser og Berging sim flåte med pelingshammer har vært på stedet og slått ned stålpillarer i bunnen utafor kaiene. ( Foto: Håkon Bloch)
jemm 2
Her fundamentene til en ny kai-pir. En stor mobilkran som løfter 140 tonn vil kunne ta opp og forflytte adskillig båt på området. ( Foto: Boa/ BN)
jemm 5
De nye sjarkmodellene ar Malo-sjarken ser ut til å være ettertraktet. Det skorter litt på større lokaliteter når båtene begynner å bli så store som de nå har blitt. ( Foto: Boa/ BN)
jemm 4
Etterlengtet plass til utvidelse kan komme her vestover langs fjellveggen og Jomruskjær-grunna som skimtes til venstre. ( Foto: Boa/ Bn)
jemar k
Fra brua ser det slik ut nå 12. juli. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her