Filminnspilling på Atlanterhavsveien i 3 dager fra 5. juni til 7. juni nærmer seg. Det er kommet mange leiebiler fra Hertz med stort mannskap til området; fortrinnsvis Kårvåg . Mange lurer på hva som skal skje. Veien skal sperres totalt med noen gjennomslipping av folk som er på tur o. l.  
hess 1

Mange Hertz biler på Kårvåg i dag . Noe er på gang. ( Foto:Bilcam BN)
hess 3
Området er nå skiltet fra alle retninger. Her FV 64 på Vevang. 
hess 454
Om dette er Bond utstyr er ukjent. Det kan bli veldig heftig på og under bruer under disse filminnspillinger tror folk her utpå. ( Foto: Boa/BN)
hess 34
Septiktankene tømmes nå slik at det ikke blir møkka-arbeid midt under arbeidet. (Foto: Boa/BN)
hess 65
Og Plastic-Crab er svært så populær. Opplysninggskilt på nporsk, tysk, engels og fransk forteller nå hva dette er for noe. ( Foto: Boa/BN)
hess smag

Og den her da...veldig beglodd i dag. Verre enn på lange tider. ( Foto: Boa/BN)