Her er fullt av politikonstabler oppe i en stor robåt på havna. Noen politibåt er det altså ikke. Bildet er ikke nytt, det er fra 2009 da politiet stilte opp med mannskap på et arrangement som het Ror for barna. Det var en innsamlingsaksjon som Ole Petter og Svein Taknæs er klar for å ta et tak for barneavdelinga ved sykehuset i Kristiansund. 
pol boot
Her 2009 da man rodde for barneavdelingen. Sponsorer sørget for en god slump midler til barneavdelingen. ( Arkiv BN)
pol 23
Her den forrige politibåten" Njord" som brant i Vågen i 1992. Den ble senere reparert og solgt av økonomiske og driftmessioge grunner ifølge politimesteren den gangen.Før denne var en eldre båt som også het " Njord" der Lars Vevang  var skipper. ( Arkiv BN)
pol 2
I dag er det trolig en letter båt med fart som er i bruk. ( Foto: Håkon Bloch 2017)Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her