På en brukthandel i berømmelige Moloveien i Ålesund  som unngikk bybrannen i 1904 . Den startet i Nedre Strandgate i en voldsom storm. Her i Moloveien  ien antikkhandel fant vi finnes en fin modell av den nærmest like berømmelige " Driva" . Modellen er ca  70 cm lang .
driva d
Mobilfoto av den kjente damperen i MFR ( senere MRF) som står i antikkbutikken Trankokeriet sammen med utrolig mye annet gammelt. Verd en tur. ( BN)
driva jpg 1222
Her " Driva" trolig i mai 1945 ved Piren i Kristiansund. Nasjonalitetsmerke er malt midskips. Skipet er kjent fra gulltransporten på Nordmøre i 1940. Bygd i Trondheim i 1909  og hugd opp i 1956. ( Foto: Nordmøre museum)Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her