Tyske styrker kom også til Smøla. I 1941 kom de utover for å rekognosere for kystbatterier for å dekke Ramsøyfjorden pog Trondheimsleia. De opprettet ett batteri med 4 kanoner på Nordvika og et batteri med tilsvarende skyts på Edøya. Batteriet på Nordvika ble flyttet til Melland i Aure i 1944. 
ehl
Tyskere på Austsmøla i 1941. Rundt 100 mann bemannet kystbatteri HKB 27/975 som ble opprettet her i juni 1941. ( Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her