Hjelpekorpset arbeider med å ruste opp sin nyinnkjøpte henger som er øremerket "Strand/vannredningstjenesten). Det er en stor innholdsrik henger som inneholder det meste Korpset trenger i forbindelse med søk og rening i sjø og strandsonen, Her kan nevnes 4 gummibåter med tillhørende motorer, ( en båt er ferdig oppblåst). Utstyret i hengeren er Tørrdrakter, våtdrakter, redningsvester, tau og liner, motorer, kompressor, dregger og alt korpset trenger for søk i strand/sjøsonen. Hengeren er for det meste finansiert med hjelp av UNI-stiftelsen, som ga Hjelpekorpset nærmere 100.000 til prosjektet.
Vannredningshenger 1 3.8.19

Kjersti Harstad (operativ leder) og Gunnar Todal jobber med hengeren.( Tekst/ foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her