Her var et svært skip som passerte utafor land. " Seven Arctic" er levert i 2017 som pipe-layer, altså rørleggerskip. Kranen på dekk er kraftige saker. Den kan løfte hele 1000 tonn står det i prospektet. Skipet har undervannsroboter som kan operere helt ned til 3000 meter. 132 manns besetning opplyses det. 
fleet n
Svært skip innen oljebransjen. Rundt 163 m langt og 32 m bredt. Gikk nordover i dag. ( Foto: Boa/BN)
fleet 2
Ellers er redning på gang av trålereen " Norhguider" av Bergen etter havariet nord p¨Svalbard-øygruppen i romjula i fjor. Mannskapet på 14 reddet av helikopter under dramatiske omstendigheter 28. desember. ( Foto: Kystverket)
fleet sval
Det er det nederlandske selskapet Smit Salvage som skal heve havaristen som ligger på få meters dybde. Tråleren er tapt og vil bli hugget . ( Foto: KV " Svalbard"

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her