Nå er årboken til Nordmøre historielag for 2019 lagt ut for salg hos ARK. Medlemmer får den tilsendt om ikke lenge opplyser laget på sine hjemmesider. Vanligvis er det litt av hvert i NHLs bøker, og trolig er de utgitt siden begynnelsen på 1920 tallet. 
aur ms
Hva boken inneholder i år står det intet om, men trolig noe om MS " Aure" eller fjordabåtstoff siden skipet er satt på forsiden. Hjemmesiden ( NHL/Digitalmuseum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her