Trondheim kommune har fått nok av slike el-sparkesykler: Rådmannen hevdetr at sparkesyklene skaper en uryddige og uoversiktlig situasjoner for svaksynte, bevegelseshemmede, barn og øvrige brukere. Når de hensettes i sykkelbaner kan det oppstå farlige situasjoner for syklende, ifølge innstillingen. 
els

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her