Det er gjort et oljefunn i havet 350 km nord for Hammerfest. Equinor og et annet selskap har gjort dette sammen. Beregningen foreløbig er mellom 19 og 63 millioner fat olje ( ett fat er 159 liter). 
8000 kopi
63 miollioner fat olje som er funnet " er ikke rare greiene" når verdensforbruket i døgnet er 95 millioner fat. Mange spår at Barentshavprosjektene blir et økonomisk tap.( Fra Youtube)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her