Ute på Hagelinområdet driver Mekvik Maskin å lager en levoll  øst for for renseanlegget. Her var det tidligere planlagt  brannstasjon i sin tid, men den havner annnet sted i byen. Det en laget en stor jordvold mot nord som blir forskjønnet mot sør med en steinvegg. Her vat det tidligere sjøbunn i Dalabukta 10-15 eter ned fra dagens deponifylling. 


Hagelin levoll 3.10.19
Her på søppelfyllingen i Hagelin ser det bra ut etter hvert. (Foto: Håkon Bloch)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her