livlig

Det er fart på fjorden sør for Kristiansund  for tiden. Her ligger en borerigg som er under service. Ut og inn er det livlig trafikk med lasteskip og lakseservice- båter. På bildet riggen " Island Innovator" og et standbyskip. Ut fjorden i god fart "Olympic Zeus"på vei til oljefelter på Haltenbanken. Oljen blir nok å regne med i generasjoner framover. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her