dredger

M/S "Amazone ", (ORQJ), 101,5 x 21 x 4,5 m., bygget i 2012 og flaggstaten er Belgia. Den kalles "Cutter Sugtion Dredger"som arbeider under vann med fresing og skjæring av grøfter under vann, dette for laging av trasséer for rør og kabler. Cutter kan på norsk kalles "Fremtann" som har et roterende cutter/freshode. Under arbeid  har den styring ved hjelp av et anker på hver side. Ligger her ved Storkaia, den kommer fra Kirkenes. (tekst/foto Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her