sconn eal 13

Deler av Nordsundbrua mellom Gomalandet og Nordlandet åpnet 1936 og tatt ned i 1999 ble i 2013 kjøl i det største trefartøyet bygd i Norge på 100 år. En skonnert på 120 fot ble påbegynt i 2007, ogble heist på havet i 2016 for utrustning. Bildet viser en seksjon på Saltkaia i Kristiansund som ble kjøl i skipet. ( Foto: Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her