Kystvaktskipet  Svalbard befinner seg for tiden på kysten av Møre og på Langrunnsøyla utenfor Sunnmøre  Her er det stor aktivitet av garnfartøyer og trålere, som hovedsaklig fisker etter sei. Det er voldsomt fiske utafor her nå. Fiskere uttaker til diverse media at det nesten er kul på havet. Det er sildestammen som trekker fisk med seg på sin tur til  området her for å gyte. 
ramoen
"Ramoen" av Ålesund med trålen ute, og det er ikke småtterier som dras langs bunnen. Det er sei de er ute etter. Båten her er fra 2016 og er rundt 75 meter lang.  Flere andre sunnmørske trålere er her også, eksempelsvis " Langenes". Sunnmøringene kan fiskeri. ( Foto: KV " Svalbard")

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her