Flust opp med butikker har fått deinfiseringsmiddel  tilgjengelig for kundene, og alt slikt er omtrent utsolgt i hele landet. Tross dette får vi melding om at dette er antibakterielt stoff basert på etanol og annet og virker ibare i en viss grad mot virus slik det nå er . Håndvask må til . Også latekshansker duger heller ikke skikkelig. Det må være gummihansker etter det vi forstår. 
des
" Hele landet" bruker  "AntiBac" som det kalles, men ifølge forelesere om Koronaviruset virker det ikke .Det er ikke bakterier som er på ferde i samfunnet nå. Men  noen bakdel er det vel ikke å bruke det mot andre baselusker som finnes på dører, betalingsterminaler og at man rører ved. ( Foto fra Youtube)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her