cle 1

M/S Clean Ocean, (LLIQ), 24,1 x 6,3 x 3,5 m., bygget ved Promek Boats A/S, Smøla i 2001. Hjemmehavn er Sannessjøen. Drives av rederiet  ShellSea A/S. I AIS kalt Cargo ship/Fish Carrier, (på Norsk Brønnbåt). 161 tonn (bruttotonn), Brukes til frakting av Smolt (post-smolt) og rensefisk. Er totalrenovert i 2018 med tanke på boforhold og fiskevelferd. Har tidligere hett Frøyvær (2014), Remøy (2017), Remøybuen (2017), Remøybuenapo (20118), Remøybuen (2018). Ligger her ved Vågekaia, (tekst/foto Håkon Bloch)
cle 2
M/S Bulk Tradier, (LITN), 59,5 x 9,8 x 3,5 m.. Byggenummer 212 fra Barkmeijer Stroobos B.K.,Stroobos, Nederland i  1979, Bulkskip; vanlig bulk. Hjemmehavn er Trondheim og rederiet er Grøntvedt Shipping A/S. Ligger her ved Kristiansund Mekaniske Verksted. (tekst/foto Håkon Bloch)
cle 3
M/S Frøytrans, (LAST), 62 x 12 x 5,2 m.. Byggenummer 183 fra Aas Mekaniske Verksted A/S, Vestnes i 2009, skroget er bygget ved Riga Ship Yard, Latvia. Cargo ship/Fish Carier (brønnbåt). Den er på 1226 tonn (bruttotonn) og rederiet er Frøy Rederi A/S på Sistranda. Den ble bygget som M/S Øytrans. Ligger her på slippen til Kristiansund Mekaniske Verksted A/S.( Tekst/ foto; Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her