F/F Kronprins Haakon, (3YYQ), 100,4 x 21 x 8 m..Byggenummer 6255 fra  Fincanteieri-Cant. Nav. Italien SPA-, La Spetzia, Italia i 2017. Besluttet av regjeringen i 2012 å bygge et nytt isgående forskningsfartøy med en verdi av 1,4 milliarder kroner. Tromsø er hjemmehavn og eies formelt av Norsk Polarinstitutt. Driftes av Polarinstituttet. Erstatter Sterkoderbygde Lance og  Helmer Hansen)Skipet er stort og har en rekkevidde på 15,000 nautiske mil (Tromsø - Cape Town)  på norsk ca. 65 seilingsdøgn.Skipet er designet av Rolls-Royse Marine. Hangaren i baugen har plass til to små/middels store helikotre. Har landingsplass for Kystvaktens Super Puma. Isbryteren er kapabel med en marsfart på 3,5 knop gjennom istykkelse på 1 m.. Den ordinære marsfart er 15 knopp.. Den er å regne som verdens mest avanserte isgående forskningsfartøy.

forswknin

Dieselelektrisk framdriftsystem med flere hovedmotorer fra Bergen Diesel.. Har rom til55 personer fordelt på 39 lugarer og tar 40 passasjere. Brukerne er 50 % UiT Norges arktiske universitet, 30 % Norsk poloarinstitutt og   . Inredet med 15 laboratorier, 4 kjølerom og 2 fryserom., midt i fartøyet ber det monopol/bassseng som utstyr kan settes ned også onder is.Maskineriet er 2 x 4100 ekW/720, 2 x 2750 ekW/720 og 1 x 1 MW LNG generator.Her i bildet er den på vei fra Tromsø til Bergen, Ytrefjorden mellom Kristiansud og Grip (Grip Fyr bak (tekst/foto Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her