Det graves på baksiden av Kirkelandet kirke. Der har det aldri vært noe anleggsarbeid siden den ble innviet i 1964. Noen trær er tatt ned, og haugen bak er rensket for torv og jord. En vei er også på gang fra Rosentræders krysset. Mulig skulle det bli vei for handikappede, men det var litt usikkert. 4. mai skriver Odd Eilertsen: Det er det ny tursti for alle for at folk skal kunne gå fra Kirketomta til Vanndamman borte fra den verste trafikken. Opprinnelig plan da kirka ble bygd. 
church 1,.
Her baksiden av kirka og graving her. Hvorfor haugen her er rensket er ikke  kjent . Under her er det en tysk bunker med inngang fra kjelleren i  kirka. ( Foto: boa/BN)
churcvh 2
Ellers holdt parketaten på med rydding av blomsterbeddene rundt kirken .  Bunker under kirka i Kristiansund N

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her