Krana til Jemar Norpower på Sørholmen i Kristiansund nærmer seg 1 år. Det  var en stor investering i  fjor  som kostet rundt 40 millioner kroner. Men så fikk de bra løftekapasitet da; rundt 140 tonn. Krana har etter det vi forstår vært mye i bruk for arbeidsbåter for service .
øyfisk 1
I dag var " Øyfisk " opp for  et eller annet her på Sørholmen. ( Foto: Boa/BN)
øyfisk 2
Denne klarer ikke Jemar eller alt annet i Kristiansund å ta på land. 
Konstruksjonsfartøyet Seven Arctic, som er designet av Wärtsilä Ship Design, og ble nominert til OSJ, Offshore Support Journal, sin pris for beste Offshore Supply Vessel i 2017.

Seven Arctic, med VS 4285 HCV design, er et av de beste konstruksjonsfartøyene i Subsea 7 sin flåte på 40 skip. Det er designet for høy driftseffektivitet i dype farvann og tøffe miljøer. Viktige designtrekk er en 1000 tonns offshorekran og et 600 tonns (tippbart) rørleggingssystem for dybder ned til 3000 meter.  Imponerende norsk redskap til havs som gikk ut ved 19 tiden onsdag. ( Foto: Bjørn O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her