Der ligger et svært hvalkadaver 30 m unna svevestien på Sør Eldhusøya på Atlanterhavsveien. Det skulle vel ha vært fjernet. Sist var det Kystvakten som hentet en død hval her.Her ligger hvalen om nå går i oppløsning. Svartbaken har lenge mat visst.(  Foto : Boa/ BN)
hval ska

hval mairanne

Hvalen ligger her 30 meter unna svevestien. Det var mye folk som var og så på dette i dag. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her