Det stinker fra silanlegget for kloakk på Hagelin. Tidvis er det riktig ille sier en leser til Brunsvika net som har kjent dette helt til bensinstasjonen på Viadukta. Det avhenger av vindretningen. Om kommunen er kjent med dette er ikke kjent. Varmere vær kan øke dette probelemet blir det sagt. Anlegget siler mye av avløpet fra k

istiansundske hjem. Det skal ytterligere kobles flere bydeler på Hagelinanlegget .
lukt
Det lukter dritt fra dette anlegget sier en leser .Avløpet fra litt over halvparten av befolkningen i Norge renses høygradig i kjemiske og biologisk/kjemiske renseanlegg. 22% renses mekanisk (dette gjelder i hovedsak utslipp til sjøen og slik dette Hagelin-anlegget er en del av) , 7 % renses ikke, og 20 % er tilknyttet små, separate anlegg med varierende behandling av utslippene. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her