Omagata har en innsnevring av veibanen som sikekrt blir å finn til evig tid. Det er ved nummer 12 som trolig er et av de eldste husene i Remlan-Smedvika på Innersiden av Nordlandet. Ikke vet vi hvor mange som har kjørt på gjerdet her, men i disse dager kom nettopp firmaet Gjerde A/S fra Romsdal for å ordne på gjerdet igjen. 
gjerde oma

Her den berømmelige svingen ved det gamle huset i Omagata der Gjerde A/S holder på. Firmaet har store oppdrag med gjerder og autovern på veinettet over hele landet. ( Foto: Boa /BN)
gjerde 2
Og slik blir det seende ut. Ikke langt unna husveggene dette når trafikk av ymse slag kommer forbi. Det er 40 km/t  fartsgrense her. ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her