fosna 2

KL "Sandefjord" og KL " Saltfjord" har ligget på Storkaia i Kristiansund noen dager. Da ordren ble inngått høsten 2007, ble ikke kontrahentens navn offentliggjort, og prisen ble oppgitt til 1,7 milliarder kroner for to skip. Det ble den gangen opplyst at “dette blir de kraftigste søsterskipene i Aker Yards’ historie”. Bollard pull testen for «KL Sandefjord» viste da også 390 tonn, som ble opplyst å være det høyeste som er målt for et skip av denne typen. Offisielt opererer rederiet med 350 tonns slepekraft for skipene.
Skipet egner seg svært godt for havbunnsoperasjoner, inkludert ploging/trenching og er utstyrt med ROV hangar og Odim LARS.( Foto: Boa/BN)
fosna 1
Avlusningsfartøyet Volt Processor fra 2018 er den første båten til Volt Service. Designet er såpass fleksibelt, at fartøyet også kan tilpasses flere forskjellige oppdrag, som for eksempel ulike installasjoner og vedlikeholdsarbeid. Serviceselskapet Volt Service, et datterselskap av Remøy Management, jobber inn mot oppdrettsnæringen og driver med avlusingsoperasjoner og slaktefartøy. Remøy skal drifte den nye båten. ( Foto. BN)
fosna 3
KMV har litt oppdrag på verftet i Vågen: Barge Knusaren, (LM8582), ligger på slippen til Kristiansund Mekaniske Verksted. (Mollan). Den er bygget Ølen Skipsindustri A/S i 1982. Er 40 x 12 x 2 m..Eies av Kristiansund Taubåtservice A/S.. Er utstyrt med stor kjørelem, 2 x hydrauliske ankerwinsjer og 2 x hydrauliske capstaner. Navnet har den fra da Statens Vegesen hadde den da var det et steinknuseverk ombord.(Tekst/foto Håkon Bloch)
fosna 4
Optimisme for noen dager siden da denne var kommet på utlegget sitt i Gjengstøa utom Vevang. Men det ble vinter foreløbig. Til gangs. ( Foto Boa/BN)
fosna 5
Røde Kors hjelpekorps med sim " RK Kristiansund" var på slepeoppdrag fra Sørsundet-moloen til Donkarsundet i dag. Grunnet mastra på seileren måtte de gå rundt Skorpa. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her