njorder 1

Det er 5 fartøyer i indre kystvakt i Nornen-klassa  som kom i drift fra 2006–2008. Fartøyene opererer i kystnære farvann i hver sin sone langs kysten. " KV  Njord" opererer langs Nordvestlandet. ( Foto: Jarl Arvid Røbech)
njorder polar rex

"Polar Rex" buksering/ slepebåt på sørtur over Ramnfjorden utafor Karihola. Rederi Polartugs som har 3 slepebåter og store lektere. ( Foto: Jarl Arvid Røbech)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her