Etter det vi forstår vil beboerne nok en gang forlange den ulovlige steinfyllingen i Storskarven i Brunsvika fjernet. Det ble vedatt tidligere med dagbøter og annet, men det kom en reguleringsplan på bordet til plan og bygningsrådet for området. Den er i disse dager forkastet. Denne fyllingen har vært gjenstand for ufattelige mengder fram og tilbakearbeid i advokat, fylkes og kommunale kontorer siden år 2000. Opprinnelige planer var 11 naust og 50 m molo ut i sjøen. Tilkomst med vei dit er ikke gått i orden. 
rol 2
Her denne fyllingen ved husene i Storskarven. Det er i det siste tatt prøver her om det finnes urene masser . Man venter på resultater. Naboene forlanger at hele steinmassen fjernes og at sjøområdet blir slik det var fra før 2001. ( Arkiv BN)
rol 1
Slik vil naboer ha tilbake sjøområdet, og mange er enige i det. En endelig fornuftig avgjørelse skulle vel ha vært gjennomført for lenge siden. Slik man kan ture fram i et slikt miljø ved sjøen snakker alle om rundt bukta. ( Foto: år 2000/ Arkiv BN)
rol 3
Man tok til vettet i 1991/1992 også da steinfyllinga fra 1975 nedenfor  Måseveien ble fjernet totalt og man brukte ressurser på badestrand og skikkelig avløps anlegg etter tpo år etterpå. ( Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her