Et mye omtalt trist kapittel i den kristiansundske skipsfart er forliset av lasteskipet "Onega" i 1960.

22. september 1958 kunne byens innbyggere lese at skipsreder Flakke øker sin flåte. Trollnes er innkjøpt til byen, den skal få navnet Onega. Nyinvesteringen skal ombygges fra steam til motor ved Flakkes eget veft; Rena Dokk og Verft i Omsundet.

Etter ombyggingen settes Onega inn i trampfart og i februar 1960 er hun i Østersjøen. En iskald mørk fredag ettermiddag utenfor kysten av Åland. Fjorten nordmenn og et nederlandsk ektepar er om bord.

En katastrofe rammer Onega. Telegrafisten fikk ikke engang sendt ut et SOS.
trelleborg
Livbåt funnet av den svenske Kustbevakningen kort tid etter at Onega var savnet. ( Foto: Trelleborg museum)

Årsaken til forliset er ennå ikke kjent. Det er stilt spørsmål om skipet gikk på en mine, om det ble utsatt for nedising og kantring eller om vann hadde trengt inn i rommene slik at lasten med papirmasse hadde svellet ut og sprengt skroget. Kilder opplyser om at vraket er funnet på angitte posisjon på 93 m dyp uten at det kan bekreftes her. 

En voldsom prosess settes i gang mot skipsreder Ole T. Flakke. Onega som forsvant i Østersjøen er bakteppet for dette. Det kommer etter hvert fram at Onega hadde alle sertifikater i orden og var således i full sjødyktig stand. Forliset til Onega framskaffer imidlertid spørsmål rundt en rekke andre forhold omkring Ole T. Flakke, omkring sjødyktigheten til skipene i rederivirksomheten hans og omkring verftet i Omsundet.
trell

"Onega" trolig ved Rensvikholmen mellom 1958 og 1960. ( Foto_Romsdalspostens fotoarkiv)

I tiden framover tas det beslag i eiendeler til Flakke og hans selskaper, det tas ut konkursbegjæringer og gjennomføres tvangsauksjoner og Ole T. Flakke dømmes etter hvert til fengsel for to tilfeller av forsikringsbedrageri i forbindelse med en brann på Flakkes verft i Omsundet tre år tidligere.

Påstander knyttet til at Flakke sendte skip på havet med utstyr og tilstand som kunne reise tvil om skipenes sjødyktighet ga i den siste ankesaken full frifinnelse for Ole T. Flakke. (Kilde: Norsk skipfartshistiorisk selskap)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her