Det er bevilget midler til å ruste opp Reperbanen i Brunsvika. Den er nå tatt over av Nordmøre museum. Banen er trolig bygd rundt 1860, og lagde tauverk og trosser til seilskip og annet. Maskinene står ennå her, og det kan lages tau her av folk som forstår seg på det. Om noen i Kristiansund kan kunsten er ukjent. Folk fra Hardanger fartøyvernsenter har tidvis vært her og vist fram dette faget.
repp
Reperbanen i Brunsvika. Før i tiden var det flere slike baner i Kristiansund. Blandt annet ved St.Hanshaugen, Clausensgate og ved Fosnagaten. ( Foto: Håkon Bloch)
repp 2
I 2002 ble hele banen løftet opp og det ble lagt jernbaneskinner under da hele bygget ség ned i Mosesmyren som det het her i gamle dager. ( Arkiv Brunsvikanet)
repp d
Glimt fra maskinene inne i Reperbanen. ( Arkiv Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her