Hovedredningssentralen i Norge fyller 50 år i dag 1. september.  De har overordnet operativt ansvar ved søk- og redningsaksjoner i Norge både til fjells, hav og land. HRS består av to avdelinger/tjenestesteder, en ved Sola/Stavanger og en i Bodø. HRS ble omorganisert fra 1. januar 2020, fra to hovedredningssentraler med hver sin ledelse til én hovedredningssentral ledet av en direktør. Det er rundt 43 ansatte i HRS tllsammen. 
hustad v
Det var 1370 personer om bord da cruiseskipet «Viking Sky» fikk motorstans på havstrekningen Hustadvika ved 14-tiden lørdag 23. mars under sørvestlig storm.  Rundt 470 passasjerer ble heist om bord i helikoptre i en omfattende redningsaksjon. Dette kunne blitt en stor ulykke på kysten. Hovbedredningssentralen koordinerte den store aksjonen.( Foto: Bjørn Ove Angvik/ Brunsvikanet)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her