I dag ved 12 tiden kan man observere et svært rørleggingsfartøy 26km nordvest av Kristiansund. Det heter " Deep Energy" og er verdens mest avanserte rørlegger finner vi i info om skipet. 194 m lang og hele 31 m bred. Det ligger helt stille langt utenom Orskjærene.
deep 1
Deep Energy har to store spoler som hver kan ta 2800 tonn rør, totalt 5600 tonn. Om det legges rør her er ikke kjent. Skipet har kanskje ikke vært i Kristiansund N noen gang ? ( Foto: Boa/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her