I disse dager har arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim vært i full gang med å grave ut et bosetningsområde i søre del av havnebassenget i Bud i Hustadvika kommune.  Arkeologer fra fylkeskommunen har tidligere påvist spor tilbake til middelalderen på tomta. Det meste som er funnet så langt er nok fra etterreformatorisk tid, men noe kan også være fra middelalderen.
bud ark bn
Har søkt etter middelalderspor i Bud:  Norsk teknisk naturvitenskapelige universitet har nettopp avsluttet utgraving i Bud fiskevær. Hva de fant er ukjent. Fiskeværet har en rik historie, og på 1500-tallet var Bud et av de største handelsstedene mellom Bergen og Trondheim. På denne tid bodde det i overkant av 400 personer her. I fiskesesongen sikkert det flerdobbelte. ( Foto; Bjørn Ringstad)


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her