trollst 1959 1024

Her et utsnitt av et bilde tatt fra fly i 1962 som viser det nye boligfeltet Trollsteinenga ( 1959)  og Dalabrekka. Noen hus i Dalabrekka ble bygd 1945. Los Olsen, Svendsvik, Ødegård og Astad-huset.  B numrene Dalabrekka på haugen var vel bygd fra 1948 til 1952.   På denne tiden her var det butikk i det  lysegrønne huset midt på bildet. Først drevet av en Futsæter, videre en Berg og til slutt Røvik. Dalabrekka handel het det vel-( Fjellanger Widerøe foto)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her