I 1944 stod en artikkel i avisene her i Kristiansund og en storm og ulykke på sjøen i vårt distrikt. Dette var 17 år før den fryktelige Titran ulykken i 1899, og dette gikk hardt utover familier på Vevang og distriktet rundt.  Færinger og åpne trebåter til havs uten værmeldinger var hardasiøst arbeid for å livnære seg. 
vev jj
vevang ulykek

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her