Siden nyttår har Kystvakten hatt det operative ansvaret for den nasjonale slepebåtberedskapen i hele Norge. Det er mulig ved å ta i bruk to nye fartøy som stiller resten av flåten i skyggen når det gjelder slepekraft. Onsdag inviterte Forsvaret presse om bord i KV «Bison» for å seile fra Øygarden til Bergen sentrum og vise fram det nye kystvaktskipet offentlig for første gang. Fredag skal fartøyet delta i en slepeøvelse i Ytre Oslofjord. 
bison 1
Der ytelseskravet er minst 100 tonn, som er omtrent nivået de andre fire skipene ligger på, har KV «Bison» og KV «Jarl» en bollard pull på henholdsvis 275 og 267 tonn. Det er kjekt å ha skulle større skip trenge slep på kysten. ( Foto: Forsvaret)

bis

KV Bison fortøyd i Oslo, klar for siste dag på promoteringstur den 20. september. Det har blitt gjennomført arrangement i Ålesund, Bergen og Horten. ( Foto: Sjøforsvaret/Kystvakten)
bison 3
"Wilson Limerick" ség sakte inn forbi Brunsvika ved 19 tiden. ( Foto: Bo/BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her