I gamle dager strevde skip å finne sikker innseiling til Kristiansund. Et eksempel er briggen " Fosna" som i januar 1880 i lang tid seilte i lang tid for å finne høvelig sikker kurs inn til byen med Kapt. Hoff  som skipssjef.  Om denne briggen  kan følgende finnes ; Kaptein : Chr. Hoff 1880-81 Eier: Parelius & Co. 1868-81 /Parelius & Lossius 1881-82 . Havari ved ankomst Rio de Janeiro. 6 måneders reparasjon., Langvarig reise: Hebridene - København, 40 dager. Endelig skjebne: Sunket i kollisjon 1882 i Biscaya. Ukjent om noen omkom. Seilskip fra Kristiansund drev handel over store deler av kloden. 
hoff x
Briggen " Fosna" ( montasje) krysset utafor land og søket i 3 uker etter å komme inn gjennom farlig farvann og til Kristiansund. Et fyr var savnet her, og som Skipperforeningen tok fatt i etter dette. ( art.avis under)
hoff cpt
Krav om et fyr på Grip ble først satt frem i 1862–1863. Noen av pådrivere var sjømannsforeningen i Trondheim og skipperforeningen i Kristiansand. Havstrekningen Griphølen nordøst for Grip var en naturlig skipsled fra havet og inn mot skipsleia langs norskekysten nordover mot Trondheim, til Kristiansund og til fjordene på Nordmøre. Derfor mente en at det ville være fornuftig med et fyr for å markere de urene farvannene rundt Gripgrip ssd
Gri fyrstasjon etter sigende tent 15. oktober 1888. Krav om et fyr på Grip ble først satt frem i 1862–1863. Noen av pådrivere var sjømannsforeningen i Trondheim og skipperforeningen i Kristiansund. Havstrekningen Griphølen nordøst for Grip var en naturlig skipsled fra havet og inn mot skipsleia langs norskekysten nordover mot Trondheim, til Kristiansund og til fjordene på Nordmøre. Derfor mente en at det ville være fornuftig med et fyr for å markere de urene farvannene rundt Grip- ( Arkiv BN)

 

 

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her