Saken med steinfyllinga ved sjøen vil ingen ende ta. Som det heter:  Hovedutvalg for plan og bygning besluttet i møte den 24.08.2020, sak nr. 39/20, å legge detaljregulering R-308 Brunsvika enebolig ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse på GID 5/547, samt å fastsette byggegrense mot sjø. I tillegg har en valgt å ta med den omkringliggende bebyggelsen som fram til i dag ikke har vært regulert gjennom reguleringsplan.
rolla
Da blir det reguleringsplan for bl. a, en enebolig på steinmassene her mot sjøen. Saken kan påklages innen 31. oktober.  ( Fotoarkiv BN)
naustkrok
Opprinnelige planer var 10-11 naust på fyllingen. Men ingen tilkomst/ veirett ble mulig . Dermed gikk årene.

R-308 Brunsvika enebolig, detaljregulering

Høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg for plan og bygning besluttet i møte den 24.08.2020, sak nr. 39/20, å legge detaljregulering R-308 Brunsvika enebolig ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §12-10.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse på GID 5/547, samt å fastsette byggegrense mot sjø. I tillegg har en valgt å ta med den omkringliggende bebyggelsen som fram til i dag ikke har vært regulert gjennom reguleringsplan. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak bolig, naust, veier og grøntareal.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den." data-id="218003" style="color: rgb(0, 61, 80); border-bottom: 3px solid rgba(2, 55, 76, 0.15); font-weight: 600; transition-duration: 0.1s; transition-timing-function: ease-in-out; transition-property: border-color; display: inline-block; vertical-align: middle;">Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, PB. 178, 6501 Kristiansund innen 31.10.2020.

Eventuelle spørsmål til plansaken kan rettes til saksbehandler via Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 71573892. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00036 ved henvendelser.

Vedlegg:

Saksframlegg, 28.05.2020 (PDF, 2 MB)

Protokoll 24.08.2020 (PDF, 168 kB)

Plankart 28.05.2020 (PDF, 498 kB)

Planbestemmelser 28.05.2020 (PDF, 805 kB)

Planbeskrivelse 28.05.2020 (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 641 kB)

Rapport Multiconsult forurensning fylling Brunsvika (PDF, 4 MB)

Merknader til oppstart (PDF, 2 MB)

Snitt_ny bebyggelse (PDF, 50 kB)

Enebolig Brunsvika - illustrasjoner (PDF, 4 MB)

Enebolig Brunsvika - skyggebevegelse (PDF, 4 MB)

Tillegg til avtale grunneier (PDF, 67 kB)

Referat fra oppstartsmøte, 19.11.2019 (PDF, 545 kB)

Varselbrev oppstart, 06.12.2019 (PDF, 535 kB)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her