Knott er noe fryktelige greier enkelte ganger. Da menes innsektet. Under krigen var det vel sikkert også knott, men en annen type knott drev faktisk biler og busser i mangel på bensin. Det var vedkubber som fyrtes i en anordning bak som dannet gass som motorer gikk på. En gang brant knottfabrikken her i byen . Det var i 1944. 
knott
Her brenner Boksaspens knottørkeri på kaia på Sterkoder  i november 1944. Gamle "Slukk 1" til venstre i bildet. Under er brannrapporten der i alt fantastiske 105 mann stilte opp på alarmen. Det var jo krig da, og det hendte seg at bomber fra alliert fly ble sluppet her og der . Man kunne vel trenge mye  mannskap plutselig.Men brannen her var ingen krigshandling.( Foto: Ukjent)

knott pa

 knott 2

Her buss som ble drevet knott eller vedgassgenerator.Knotter var små stykker med løvtre, helst ospeved. Den ble produsert i store mengder og solgt i sekkevis til de som hadde kjøreløyve og rasjoneringskort. Vedstykkene var på størrelse med en knyttneve. ( Foto: Digitalmuseum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her